Riskikartoituksesta edistykselliseen sammutusjärjestelmään

Pitkä ja laaja kokemuksemme paloturvallisuusalan yhteistyöstä eri viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa antaa meille valmiudet haastavampiinkin projekteihin.

AEROSOLISAMMUTUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

Asiantuntijamme kartoittavat asiakkaan suojaustarpeet ja kohteen tekniset vaatimukset, jotka vaikuttavat ratkaisujen valintaan. Näiden pohjalta löydämme kohteen oikean ja kustannustehokkaan suojauksen. Xpyron vahva osaaminen varmistaa, että suojattava kohde rakennetaan paloturvalliseksi. Kokonaispalvelumme kattaa myös tarvittavan dokumentoinnin.

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikkiin aerosolijärjestelmätoimituksiin sisältyy laitteistojen asennus täysin valmiiksi tai asiakkaan toivomusten mukaan. Asennuksen suorittavat omat, koulutetut asentajamme tai valtuutetut yhteistyökumppanimme. Teemme asennetulle laitteistolle vaadittavan testauksen ja dokumentoinnin. Asiakkaalle annetaan käyttöönotto-opastus kyseisen järjestelmän käyttöön.

AEROSOLIJÄRJESTELMÄN YLLÄPITO JA HUOLTO

Sovimme asiakkaan kanssa järjestelmän tarkastus- ja huoltopalvelut huoltosopimuksella. Suojattujen kohteiden säännölliset tarkastukset sekä huollot varmistavat järjestelmien toimintavarmuuden.

TUOTEKEHITYS JA TESTAUS

Innovatiivisen tuotekehityksen ja testaustoiminnan painopiste on ympäristöystävällisissä ja tehokkaissa palontorjunta-aineissa ja sammutusteknologiassa. Olemme alan eturintamassa kehittämässä metsä- ja maastopalojen torjuntaan aineita sekä sammutuslaitteistoja ja teemme koko ajan kehitys- ja selvitystöitä eri sidosryhmien kanssa.

PELASTUSSUUNNITELMAT JA MUUT PALVELUT

Asiantuntijamme hallitsevat koko paloturvallisuusalan turvallisuuskulttuurista alkaen. Tarjoamme myös paloturvallisuuden riskikartoitukset, asiantuntijakoulutuksia, teknisen tuen sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien sekä poistumisharjoitusten laadintaa ja konsultointia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!